Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury: Joanna Basiak

Główna Księgowa : Izabela Marchewka

Sekretarka/ instruktor edukacji kulturalnej : Justyna Wasylko

Kierownik CPPL w Karżnicy: Dariusz Naloch

Referent ds. administracyjnych: Karolina Czerwińska

 

Instruktor muzyczny zespołu zespołu "Retro Band": Zbigniew Ulaszek

Instruktor muzyczny zespołu „Mleczaki”: Barbara Krasnoborska

Instruktor muzyczny zespołu „Wiśta Wio!”: Izabela Zielińska

Instruktor nauki gry na instrumentach muzycznych: Marcin Gałązka

Instruktor nauki gry na instrumentach muzycznych oraz sekcji wokalnej: Daniel Spoczyński

Instruktor taneczny:

Instruktor taneczny: