Regulamin konkursu na  „Tradycyjne ozdoby choinkowe”.

 

 Organizator:

   Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, ul. Szkolna 2b, 76-230 Potęgowo, 

Cele konkursu:

 1. Wprowadzenie mieszkańców Gminy w prawdziwie magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia,
 2. Poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach  i obrzędach bożonarodzeniowych, integracja i rodzinne spędzenie czasu przy wspólnym wykonywaniu ozdób,
 3. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych,
 4. Rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
 5. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej,
 6. Spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży szkół gimnazjalnej oraz dorosłych. Przewiduje się następujące grupy wiekowe w kategorii praca indywidualna:

I.       4-6 lat przedszkola,

II.   7-13 szkoły podstawowe,

III.  14-16 szkoły gimnazjalne,

IV.  młodzież ponadgimnazjalna, dorośli.

2.      Prace powinny zawierać  trwale umocowane i czytelne informacje o autorze pracy (czytelnie pismem drukowanym, lub wydrukowane): imię
i nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres szkoły lub instytucji, którą reprezentuje.

3.      Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

4.      Nie przewidujemy kategorii praca grupowa!!!

 Termin  zgłoszenia prac:

1.      Prace należy dostarczyć do dnia 02.12.2016r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, ul. Szkolna 2b.

2.     Po upływie terminu, prace nie będą przyjmowane.

Ocena prac i nagrody:

1.       Konkurs polega na wykonaniu ozdoby choinkowej – technika wykonania dowolna, forma dowolna – dopuszczalne bombki, łańcuchy, figurki, itp. Można użyć np. bibułki, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, pestek owoców, makaronu, piernika oraz ziaren zbóż. Ozdoby mogą być także wykonane na drutach czy szydełku. Jak wskazuje temat konkursu, pracę musi dać się powiesić na choince. Należy wziąć pod uwagę, że ozdoba nie może być zbyt ciężka - choinkowe gałązki są delikatne i nie można na nich wieszać ciężkich przedmiotów.

2.      Jury będzie oceniać oryginalność, staranność, pomysłowość, nawiązanie do symboliki, walory artystyczne i estetyczne, sposób wykonania.

3.      Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody w każdej kategorii.

4.      Ogłoszenie wyników oraz odbiór nagród nastąpi w dniu 7.12.2016r.

 

 1. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez GOK  w Potęgowie.
 2. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Będzie je można obejrzeć w Gminnym Centrum Kultury
  w Potęgowie, gdzie  zostaną użyte jako dekoracja choinki w świetlicy.
 3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.