Zarezerwowany: XXVI Powiatowe Prezentacje Artystyczne – Łupawa 2018

Tegoroczne, XXVI Powiatowe Prezentacje Artystyczne, odbyły się  25 maja 2018r.
w Świetlicy GOK w Łupawie.
Organizatorami Prezentacji byli: Wójt Gminy Potęgowo, Szkoła Podstawowaw Łupawie, Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy - „Dolina Łupawskich Megalitów”.

Nad sprawnym przebiegiem festiwalu czuwali Dyrektor GOK w Potęgowie – p. Joanna Basiak, Dyrektor SP w Łupawie – p. Bogusław Cyrny oraz prowadząca tegoroczną imprezę p. Monika Pokultinis - nauczycielka z SP w Łupawie.

Powiatowe Prezentacje Artystyczne w Łupawie jak co roku zintegrowały młodszych
i nieco starszych do twórczej rywalizacji. Podczas konkursu prezentowany był dorobek artystyczny placówek szkolnych i kulturalnych. Impreza miała na celu propagowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu, inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, prezentacja umiejętności artystycznych oraz integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Prezentacje obejmowały następujące formy
i kategorie:

·         występy solistów: Szkoła Podstawowa klasy 0-III,  IV- VI, VII i pozostałe klasy gimnazjum,

·         występy zespołów wokalnych: Szkoła Podstawowa klasy 0-III, IV- VI, VII i pozostałe klasy gimnazjum,

·         występy zespołów tanecznych: Szkoła Podstawowa klasy 0-IV, V-VII i pozostałe klasy gimnazjum

·         przedstawienia małych form teatralnych i kabaretowych.

 

W tegorocznych prezentacjach udział wzięło około 190 uczestników z następujących placówek: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice, SP w Skórowie, Świetlicy wiejskiej w Łupawie, Świetlicy wiejskiej w Grąbkowie, SP w Łupawie,  SP w Potęgowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, ZS w Damnicy, Centrum Kultury Gminy Ustka, Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce, Młodzieżowego Domu Kultury
w Słupsku, Świetlicy wiejskiej w Potęgowie. Występy uważnie wysłuchali i oglądali zaproszeni goście, rodzice i jurorzy.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich prezentacji artystycznych Komisja
w składzie: Gabriela Keller- Janus oraz Wiesław Krawczykiewicz, przyznała następujące miejsca:

·      Zespoły wokalne: SP kl. 0-III

I miejsce – Zespół „Mleczaki" - GOK Potęgowo,

II miejsce – Zespół „Małe Wiśta-Wio" - SP Skórowo,

III miejsce – Zespół „Dzwoneczki” -  SP Potęgowo,

Za udział – Zespół "Zespół Bajeczka" - SP w Łupawie,

·      Zespoły wokalne: SP kl. IV-VII I pozostałe klasy gimnazjum

I miejsce – Zespół „Bez nazwy” - SP Łupawa,

II miejsce – Zespół „Bez nazwy” Świetlica w Łupawie,

·      Soliści: SP kl. 0-III

I miejsce – Misza Szcześniak - MDK Słupsk,

II miejsce – Anna Puchacz - SP Skórowo,

III miejsce – Inka Malek - SP Łupawa,

Za udział – Julia Zawacka, Mateusz Kędra, Hanna Ramult

·      Soliści: SP kl. IV-VI

I miejsce – Maja Konopa - SP Łupawa,

II miejsce – Julia Saganowska - SP Potęgowo,

III miejsce –Michalina Boniecka - SP Łupawa,

Za udział – Igor Żółciński,  Nadia Prymuk, Katarzyna Wołoszyn, Marta Malek

·      Soliści: SP kl. VII i pozostałe klasy gimnazjum

I miejsce –Katarzyna Szadzińska

II miejsce – nie przyznano

III miejsce - Klaudia Śpiewak

·      Zespoły taneczne: SP kl. 0-IV

I miejsce – Zespół „Juniorki - Animatorki" - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice,

II miejsce – Zespół „GOK Potęgowo" - GOK Potęgowo,

III miejsce – Zespół „Be Company" - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce

Za udział – Zespół "Iskierki" - MDK Słupsk

·      Zespoły taneczne: SP kl. V-VII i pozostałe klasy gimnazjum

I miejsce – Zespół „Rellise” - MDK Słupsk ,

II miejsce – Zespół „Feliks Dance" - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce.

         W ramach XXVI Powiatowych Prezentacji Artystycznych przed publicznością zaprezentowały się grupy teatralne. Nad sprawnym przebiegiem prezentacji czuwał Pan Mieczysław Krymski – miłośnik muzyki i kreatywnych działań, którego zadanie polegało na ocenie uczestników opisywanego przedsięwzięcia. Artystyczne kreacje dzieci i młodzieży obserwował z zaciekawieniem.  Po zapoznaniu się z występami teatralnymi, postanowiono przyznać następujące miejsca:

I miejsce - Grupa Teatralna z Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku –(Gimnazjum)
II miejsce - Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej w Łupawie - kl. VII

III miejsce - Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej w Skórowie - kl. IV-VI

Tytuł najlepszego aktora postanowiono przyznać Bartoszowi Mroczek - SP Łupawa

            Grand Prix Powiatowych Prezentacji Artystycznych Łupawa 2018 otrzymał Zespół Wokalny "POMORZACY"  z Centrum Kultury Gminy Ustka.

Serdecznie dziękujemy partnerom i sponsorom za wkład finansowy włożony
w tegoroczne XXVI Prezentacje. Gorące podziękowania za nagłośnienie imprezy składamy panu Ryszardowi Pałuckiemu,  wyrazy uznania za pracę w komisji: Pani Gabrielii Keller- Janus oraz Panu Wiesławowi Krawczykiewicz. Dla wszystkich uczestników puchary oraz nagrody ufundowali: Senator RP Kazimierz Kleina, Poseł na Sejm RP Zbigniew Konwiński,  Wójt Gminy Potęgowo, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupawie, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łupawie oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Łupawy- „Dolina Łupawskich Megalitów”.

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom tegorocznych prezentacji artystycznych. Bardzo dziękujemy dzieciom, młodzieży oraz ich opiekunom, instruktorom
i rodzicom za trud i pracę włożone w przygotowania.