Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie

Jest rok 2007. Budynek Urzędu Gminy w Potęgowie. Jeden pokój, trzy biurka, dwa komputery, trzy osoby zatrudnione – w tym jedna księgowa. Na ścianie pokoju zawieszony kalendarz imprez – rozpisane kilkadziesiąt pozycji w ciągu roku. Zaplecza do krzewienia kultury nie ma. Po prostu brak budynku GOK-u. O przepraszam, są świetlice wiejskie rozsiane po całej gminie. Jest też miejsce do imprez plenerowych w Potęgowie, ale ze sceną letnią. Imprezy, jak dopisze pogoda, to w plenerze lub na sali gimnastycznej w Potęgowie lub Łupawie – ale akustyka żadna.

No cóż, trzeba jakoś to robić, jakoś to będzie. O nie, nie jakoś to będzie, tylko dosyć tego „jakoś”, albo robimy coś porządnie albo wcale. Ważna decyzja zapadła: budujemy Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia! I to właśnie był początek naszej przygody z projektem Budowy Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie.

Gmina podjęła decyzję o wykonaniu koncepcji architektonicznej. GCK usytuowany został na placu przy ulicy Szkolnej w Potęgowie. Będzie nowoczesny budynek, a w nim: sala widowiskowa, dalej sale: muzyczna, teatralna, malarska, obok biblioteka, sala komputerowa. I jeszcze przy okazji załatwimy sprawę garażowania naszych gminnych pojazdów – wybudujemy garaż – miejsce jest będzie dobrze. Wszystko pięknie, ale w budżecie echo aż dudni, więc skąd wziąć pieniądze na ten nasz wymarzony Dom Kultury? Jak to skąd – Unia Europejska pomoże! W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 jest działanie 9.1, które w 85 % kosztów kwalifikowanych dofinansowuje takie inwestycje Gmin Wiejskich.

Jest koniec 2008 roku. Został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działania 9.1. Jak tylko pojawiła się możliwość złożyliśmy wniosek. Słyszeliśmy narzekania malkontentów, że się nie uda. A właśnie, że się uda – twierdził Wójt i jego grupa robocza.

W roku 2009 otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu naszego projektu, który został zatytułowany: „Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy poprzez budowę Centrum Kultury w Potęgowie”.

I na koniec kilka suchych faktów. W dniu 23 grudnia 2009 została podpisana umowa nr UDA-RPPM.09.01.00-00-007/09-01 na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, osi priorytetowej 9. lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie 9.1 lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został dofinansowany w 85% kosztów kwalifikowanych.

Budżet projektu:

  • Całkowite koszty – 4 092 799,95 PLN
  • Wydatki kwalifikowane – 3 316 134,17 PLN
  • Kwota dofinansowania – 2 818 714,04 PLN
  • Wkład własny Gminy – 497 420,13 PLN

Projekt obejmuje budowę budynku Centrum Kultury wraz z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi oraz budowę wiaty garażowej (koszt niekwalifikowany projektu). Budynek GCK projektowany jest jako 3 kondygnacyjny.

  • Powierzchnia zabudowy: 1 044,64 m2
  • Powierzchnia całkowita: 1232,66 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 1 277,89 m2
  • Kubatura: 6 050,00 m2

Jeszcze tyko kilka procedur przetargowych i możemy budować! Jest początek roku 2010. Na placu koło GOPS jakiś ruch – budują ogrodzenie – co tam będzie? Areszt czy co?! Koparki ruszyły w teren i wielkie betoniarki. Gmina zaczęła budować Centrum Kultury. Przed budową stanęła wielka tablica informacyjna, z której możemy się dowiedzieć, kto dołożył do tej inwestycji. No to teraz już wszystko wiadomo – w przyszłam roku otworzymy mieszkańcom Naszej Gminy Centrum Kultury w Potęgowie.

Na zdjęciach: etapy budowy Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie.

Przewiń do góry
Skip to content