Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy

W miejscowości Karżnica w gminie Potęgowo, w ś2019 r. oficjalnie oddano do użytku Targowisko „Mój rynek”  wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego, które jest jednostką podległą Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Potęgowie.

W ramach projektu pn. „Mój Rynek wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy” powstał nowoczesny budynek oraz rynek, na którym będzie odbywała się sprzedaż produktów, przede wszystkim lokalnych – wytworzonych przez miejscowych przedsiębiorców, Koła Gospodyń Wiejskich i inne zainteresowane osoby. Centrum będzie też wspierać lokalnych wytwórców poprzez organizację szkoleń, spotkań i wystaw tematycznych oraz poprzez dbanie o odpowiedni wizerunek produktów lokalnych i ich producentów.

Targowisko o powierzchni ponad 70m2 zostanie podzielone na strefę produktów rolno-spożywczych oraz pozostałych. Umieszczono na nim kilkanaście stanowisk do sprzedaży, w tym także produktów wytworzonych w systemie rolnictwa ekologicznego.

Budynek CPPL jest nowoczesnym obiektem, dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych. Ma on powierzchnię zabudowy 154 m2, natomiast użytkową 308 m2. W budynku Centrum zastosowano technologie odnawialnych źródeł energii – ogrzewanie dostarcza oszczędna pompa ciepła. Centrum wyposażono w niezbędny sprzęt (meble, urządzenia AGD i RTV, stanowiska komputerowe), Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego: Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta. Wartość robót wyniosła 867.431,09 zł (w tym: budynek CPPL 778.530,33 zł, wiata 88.900,76 zł). Całkowita wartość wyposażenia wyniosła 71.408,54 zł. Gwarancja została udzielona na 5 lat. Nadzór inwestorski sprawowany był przez zespół inspektorów pod kierownictwem Piotra Kaszubowskiego, prowadzącego Biuro Obsługi Nieruchomości z Żukówka, wartość umowy 19.557,00 zł. Projekt wykonany przez Biuro Obsługi Budownictwa Jarosław Celban.

Gmina Potęgowo uzyskała dofinansowanie na inwestycję z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Umowa z Marszałkiem Województwa Pomorskiego została podpisana 18 stycznia 2018 r. Wartość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 489 560,00 zł.

Przewiń do góry
Skip to content