Konkurs na najpiękniejszy chleb i wieniec dożynkowy 2020

REGULAMIN KONKURSÓW  NA „NAJPIĘKNIEJSZY CHLEB I WIENIEC DOŻYNKOWY 2020”

Zasady konkursów:

I.  Organizator konkursów:

Organizatorem konkursów jest Wójt Gminy Potęgowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie

II. Cel konkursów:

a) popularyzacja wiedzy  o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu dożynkowego,

b) podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców dożynkowych oraz wypieku chleba.

III. Uczestnicy konkursów:

Konkursy skierowane są do sołectw, osób fizycznych oraz organizacji działających na terenie Gminy Potęgowo.

IV. Warunki uczestnictwa:

a) Zgłoszenie udziału w konkursach nastąpi poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie  jej do 10.09.2020r. do siedziby Organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, ul. Szkolna 2b, 76-230 Potęgowo

b) warunkiem udziału w konkursach jest dostarczenie prac konkursowych do Kościoła w Potęgowie 20 września 2020r. do godziny 11.00

c) Każdy z uczestników może zgłosić do oceny dowolną liczbę wieńców  i bochenków chleba.

VI. Kryteria oceny: 

a) Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursów, która przyzna w każdej kategorii nagrody rzeczowe
za I, II, III m-ce ufundowane przez GOK w Potęgowie.

b) Wieńce oceniane będą w dwóch kategoriach:

wieńca klasycznego w formie korony, którego podstawę stanowi koło,

– wieńca niekonwencjonalnego, którego forma i wielkość  są dowolne.

Do wykonania wieńca użyte mogą być tylko zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty, uprawiane w regionie pomorskim, a ocenie podlegać będzie forma plastyczna i sposób prezentacji wieńca.

c) Oceniany w konkursie chleb ma mieć kształt okrągły i być upieczony z mąki uzyskanej ze zbóż uprawianych w regionie pomorskim. Ocenie podlegał będzie smak, wygląd ogólny i sposób prezentacji chleba. 

VII. Ogłoszenie wyników:

 Konkursy zostaną rozstrzygnięte po uroczystej Mszy Świętej Dożynkowej w dniu 20 września 2020r. w Potęgowie, która rozpocznie się
o godz. 12.30.

VIII. Postanowienia końcowe:

a) Udział w Konkursach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz wykorzystanie wizerunku medialnego zgodnie z celami statutowymi Organizatora.

    b) Regulamin konkursów dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Kultury  w Potęgowie  pod adresem: gck.potegowo.pl oraz w siedzibie            organizatora.

    c) Dodatkowe informacje w GOK w Potęgowie, ul. Szkolna 2b oraz pod nr tel. 59 8484250

    d) W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Konkurs na najpiękniejszy chleb i wieniec dożynkowy 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
Skip to content