Konkursu „Moje wymarzone wakacje”

 

Regulamin Konkursu

 

„Moje wymarzone wakacje”

 

I.     Postanowienia ogólne

  1.   Organizatorem konkursu „Moje wymarzone wakacje” zwanego dalej Konkursem,  jest Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie.

 2.   Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież uczęszczająca do Szkół Podstawowych w Gminie Potęgowo.

 

II.Cele

 1.   Konkurs ma na celu rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zdolności plastycznych, prezentacje talentów manualnych i kreatywności najmłodszych mieszkańców Gminy Potęgowo oraz promocję działań Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie.

 

 

 III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

  1.   Konkurs rozpocznie się 1.06.2020 r. i potrwa do 24.06.2020 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 26.06.2020 roku.

 2.   Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

 3.   Praca powinna być wykonana na papierze (np. rysunek, wycinanka, wyklejanka, praca przestrzenna w formacie nie większym niż A3, itp.) i dostarczona do biura GOK w Potęgowie osobiście lub pocztą na adres GOK w Potęgowie, ul. Szkolna 2b, 76-230 Potęgowo.

 4.   Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie. Każda praca musi zawierać metryczkę z danymi: imię i nazwisko,  wiek,  miejscowość,  nr telefonu do kontaktu.

 5.    Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załącznikiem do regulaminu).

 

 

IV. Nagrody

 1.   Komisję konkursową powoła dyrektor GOK.

 2.   Nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK i sponsorów.

 3.   Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej.

 4.   Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie gckpotegowo.pl oraz Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w  Potęgowie

 

 

 V. Postanowienia końcowe

 1.   W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2.   Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie  pod adresem: www.gck.potegowo.pl oraz w siedzibie organizatora.

 

 

Konkursu „Moje wymarzone wakacje”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
Skip to content