„Kwiatki na Dzień Matki – wygraj bukiet dla Mamy”

Napisz, za co najbardziej dziękujesz mamie i dlaczego jest niezastąpiona!!!

Zapoznaj się z zasadami konkursu i  spraw radość swojej mamie.
Weź udział w konkursie i wygraj
PACHNĄCY BUKIET DLA MAMY !!!

Regulamin Konkursu

„Kwiatki na Dzień Matki- wygraj bukiet dla Mamy”

1.     Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie

2.   Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Gminie Potęgowo. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Poprzez wzięcie udziału w konkursie każdy uczestnik potwierdza, że on/ona oraz jego/jej rodzic lub opiekun prawny (jeśli dotyczy) przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki oraz zgadzają się na objęcie niniejszymi zasadami.

3.   Konkurs „Kwiatki na Dzień Matki – wygraj bukiet dla Mamy” zwany dalej Konkursem,  rozpocznie się 5.05.2020 r. i potrwa do 22.05.2020 r.

4.   Konkurs jest prowadzony jest na stronie https://www.facebook.com/GCKPotegowo/

5.   Konkurs ma na celu wyłonienie  Uczestnika, który w najciekawszy sposób, wykona zadanie konkursowe.

 

2.      Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1.   Przystąpienie do udziału w konkursie polega na dodaniu do posta o Konkursie komentarza, w którym zostaną dodane najpiękniejsze życzenia dla mamy, np. zdjęcia, wierszyki, laurki, filmy, itp.

2.   Warunkiem przystąpienia uczestnika do konkursu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień :

a) przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

b)wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.

3.   Wyrażenie stosownych zgód wymaganych postanowieniami niniejszego regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, zdjęć i video dodawanych przez Uczestników.

5.   Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu odpowiedzi naruszających prawa osób trzecich, zdjęć i video wulgarnych lub obrażających osoby trzecie, w tym Organizatora. Pełną odpowiedzialność za treść dodanego zdjęcia ponosi Uczestnik.

3.      Nagrody

1.   Nagrodą w konkursie jest bukiet kwiatów dla mamy uczestnika, którego komentarz zamieszczony pod postem na FB otrzyma największą liczbę polubień.

2.   Kwiaty do wybranej Mamy zostaną dostarczone 26 maja za pośrednictwem Poczty Kwiatowej wraz z życzeniami, które zostaną zamieszczone przez laureata konkursu.

3.   Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Facebook.

 

4.      Postanowienia końcowe

1.   W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.   Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Kultury
w Potęgowie  pod adresem: gck.potegowo.pl oraz w siedzibie organizatora.


 

 

„Kwiatki na Dzień Matki – wygraj bukiet dla Mamy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
Skip to content