KONKURS !!!

Regulamin Konkursu

„Kartka świąteczna z życzeniami dla osób starszych i samotnych”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Potęgowo.
 3. Konkurs plastyczny na wykonanie pracy plastycznej pt. „ Kartka świąteczna z życzeniami dla osób starszych i samotnych”. Konkurs rozpocznie się 16.11.2021 r. i potrwa do 10.12.2021 r.
 4. Kategorie:

     – dzieci do lat 6                      

     – 7-11 lat                      

     – 12-16 lat                     

     – 16 lat i DOROŚLI                     

NIE PRZEWIDUJEMY KATEGORII PRACE GRUPOWE!!!

 1. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
 1. Przystąpienie do udziału w konkursie polega na dostarczeniu pracy plastycznej pt. „Kartka świąteczna z życzeniami dla osób starszych i samotnych” wykonanej w dowolnym formacie  do Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie do 10 grudnia br.
 2. Pracę należy wykonać w dowolnej technice plastycznej: farby, kredki, ołówek, collage, techniki mieszane itp. Każda kartka musi zawierać życzenia świąteczne skierowane do osób starszych
  i samotnych.
 3. Warunkiem przystąpienia uczestnika do konkursu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień:

a) przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się
z regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.

 • Podpisanie stosownych zgód (załącznik do regulaminu) wymaganych postanowieniami niniejszego regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału
  w Konkursie.
 • Uczestnicy Konkursu przenoszą bezpłatnie i bezterminowo na Organizatora całość praw autorskich do zgłoszonych prac plastycznych. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
 1. Termin konkursu
 1. Konkurs zostanie ogłoszony 16.11.2021 i potrwa do 10.12.2021 br.  
 2. W terminie od 16 listopada do 10 grudnia 2021r. można dostarczyć prace do Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie.
 3. 10 grudnia 2021r. komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac konkursowych.     
 4. 13 grudnia br. nastąpi ogłoszenie oficjalnych wyników na fanpagu GOK oraz na stronie: www.gck.potegowo.pl
 1. Nagrody
 1. Nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii, słodki upominek dla wszystkich uczestników konkursu za udział, zostaną ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury
  w Potęgowie.
 2. Odbiór nagród od dnia 15 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie.
 • Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Kultury
  w Potęgowie pod adresem: www.gck.potegowo.pl oraz w siedzibie organizatora.
KONKURS !!!
Przewiń do góry
Skip to content