Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Działania inwestycyjne i szkoleniowe w ramach programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”!!!

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie pozyskał dofinansowanie w wysokości 126.100 zł na działania inwestycyjne i szkoleniowe w ramach programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Nasz Ośrodek znalazł się wśród 200 beneficjentów z całej Polski. O fundusze starało się łącznie 1221 podmiotów.

Projekt pt. „Lepsze jutro-cyfryzacja Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie”, realizowany będzie od lipca 2021 do czerwca 2022. Projekt, który ma na celu stworzenie warunków do organizacji wydarzeń kulturalnych w sposób cyfrowy, skierowany będzie do wszystkich grup wiekowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach programu„Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” będą miały  na celu integrację wielopokoleniową i lepszy dostęp do zasobów kultury.

W celu rozwijania działań służących rozwijaniu kompetencji cyfrowych osób zajmujących się edukacją kulturalną i animacją działań kulturalnych oraz przygotowaniu ich do samodzielnego inicjowania działań, zostanie zakupione niezbędne wyposażenie i oprogramowanie oraz przeszkolona kadra. Dzięki dofinansowaniu, GOK zakupi sprzęt cyfrowy umożliwiający między innymi realizację: transmisji on-line wydarzeń kulturalnych i zajęć warsztatowych oraz przeszkoli kadrę poprzez udział w szkoleniach z zakresu przygotowania nowej oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy tak, by od 2022r.  przygotować nową ofertę zajęć animacyjno-kulturalnych.

Wszystkie informacje dostępne będą na stronie: gck.potegowo.pl

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury
Przewiń do góry
Skip to content