Powiatowe Święto Plonów w Potęgowie

W tym roku Gmina Potęgowo była gospodarzem „Powiatowego Święta Plonów”, które odbyło się 11 września 2016r. na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie. Na uroczystość zaprosili Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski i Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin.

 

Dożynki to doniosłe święto, które w bardzo dużym stopniu integruje lokalną społeczność. Impreza ta jest doskonałą okazją, aby wyróżnić najlepszych rolników oraz podziękować im za ich pracę. Pięknym obrzędem tej uroczystości jest msza święta, którą w tym roku koncelebrowali księża Parafii Skórowo: proboszcz Waldemar Pielecki oraz wikariusz Paweł Skrzyński. We mszy św. uczestniczyli rolnicy z Powiatu Słupskiego, Starosta Słupski, Wójt Gminy Potęgowo, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Po mszy korowód dożynkowy, prowadzony przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej, przemaszerował na plac przy ul. Szkolnej.

Przybyłych przywitali Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski i Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin. W swoich wystąpieniach w sposób szczególny dziękowali rolnikom za ich codzienny trud, za ich mozolną pracę na roli, przy nie sprzyjającej w tym roku pogodzie. Starostowie tegorocznego Powiatowego Święta Plonów, Państwo Janina i Jerzy Boyke z Warcimina złożyli na ręce Starosty i Wójta symbol dożynek – dożynkowy bochen chleba, którzy włodarze obiecali dzielić sprawiedliwie. Starostowie tegorocznego Święta Plonów, Państwo Janina i Jerzy Boyke wraz z synami prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości Warcimino o ogólnej powierzchni 100 hektarów łącznie z dzierżawami. Są mieszkańcami Gminy Potęgowo od urodzenia, Pan Jerzy urodził się i  wychował  w Warciminie, a Pani Janina w Nowym Skórowie. Państwo Boyke od dzieciństwa związani są z pracą na roli. W 1991 roku wspólnie przejęli gospodarstwo rolne w Warciminie po rodzicach pana Jerzego. Gospodarstwo prowadzone jest głównie w kierunku produkcji roślinnej (zboże, łubin). W ostatnich latach w gospodarstwie zakupiono ciągnik rolniczy, zmodernizowano wiatę na maszyny rolnicze. Wszystkie inwestycje dokonano z własnych środków. W bieżącym roku znacznie powiększyli powierzchnię prowadzonego gospodarstwa. W kolejnych latach planują powiększyć park maszynowy o nowoczesny sprzęt. Pan Jerzy aktywnie uczestniczy w rodzinnej miejscowości, będąc członkiem Rady Sołeckiej.

Dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy całej rodziny, obejście gospodarstwa jest bardzo zadbane, a plony ze zbiorów są wydajne i uzyskują wysokie notowania. Starostowie razem z gospodarzami Powiatowego Święta Plonów oraz przedstawicielami gmin powiatu słupskiego częstowali nim wszystkich gości.

Życzenia dla rolników z powiatu słupskiego przesłał Prezydent RP, który objął Powiatowe Święto Plonów w Potęgowie Patronatem Narodowym, Premier RP Beata Szydło, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek.

Tradycyjnie, podczas Powiatowego Święta Plonów wręczono odznaczenia  dla osób  działających w rolnictwie i dla  rolnictwa. Z Gminy Potęgowo odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” w tym roku  otrzymali: Paweł Wekwert oraz Danuta Huras. Natomiast statuetkę „Bursztynowego Kłosa 2016” dla wyróżniających się rolników z powiatu słupskiego otrzymał Pan Michał Mikołajczyk. Statuetki rolnikom wręczyli starosta Zdzisław Kołodziejski i Jan Olech, przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego.

Podczas Powiatowego Święta Plonów w Potęgowie rozstrzygnięto tradycyjny konkurs na wieniec i chleb dożynkowy. Do tegorocznego konkursu zgłoszono łącznie  22 chleby dożynkowe z wypieku domowego i 24 wieńce dożynkowe, w tym 14 wieńców tradycyjnych i 10 niekonwencjonalnych. Rywalizowały one o prestiż oraz o nagrody finansowe. Przy ocenie chlebów komisja konkursowa, w skład której weszli: Gabryela Włodarska-Koszutowska z Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Zenona Mazurczyk z Pomorskiej Izby Rolniczej w Słupsku, Dariusz Szyca z Szyca Company s.c. Piekarnia i wytwórnia chrupek oraz Zbigniew Babiarz-Zych ze Starostwa Powiatowego w Słupsku, oceniała przede wszystkim smak i sposób prezentacji wypieków.  Gminę Potęgowo w tych zmaganiach reprezentowały Pani Justyna Ukleja z Sołectwa Nowa Dąbrowa, Pani Monika Majewska z Sołectwa  Wieliszewo, Pani Anetta Słomińska z Sołectwa Nieckowo, Pani Teresa Mazur z Sołectwa Grabkowo, Pani Alina Woźniak- Jakobs z Sołectwa Grąbkowo- Kolonia, Pan Mieczysław Krymski z Sołectwa Żochowo, GOK w Potęgowie, Pan Damian Błażejewicz ze  Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie.

Do wykonania wieńców można było użyć jedynie zbóż, owoców, ziół i kwiatów pochodzących z naszego regionu. Ocenie podlegała forma plastyczna oraz ogólna prezentacja wieńca. Do konkursu z Gminy Potęgowo zgłoszono prace wykonane przez: Sołectwo Nowa Dąbrowa,  Sołectwo Wieliszewo,  Sołectwo Żochowo, Sołectwo Grąbkowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,  Sołectwo Grąbkowo- Kolonia,, Sołectwo Żochowo, Sołectow Dąbrówno. Wśród nagrodzonych  prac  III miejsce przypadło w udziale sołectwu Żochowo za wieniec niekonwencjonalny.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Zdzisław Kołodziejskiego, starosty słupskiego oficjalne podziękowania i okolicznościowe dyplomy, a najlepsi nagrody finansowe.

W czasie dożynek przeprowadzono również wybory Gospodyni i Gospodarza Roku 2016. Do rywalizacji o te tytuły przystąpiło czternastu kandydatów. Podczas trwania konkursu uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością życia wiejskiego, oceniane były także: kreatywna prezencja kandydatów i ich umiejętności artystyczne a w konkurencjach sportowych szybkość i precyzja.  Parą nie do pokonania byli Zuzanna i Jarek Malkowie, reprezentanci Naszej Gminy!

Kolejną częścią programu były występy artystyczne, które rozpoczął zespół „Wiśta Wio”, który zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy. Kolejno zaprezentowali się  najmłodsi artyści tegorocznego Święta Plonów- zespół „Mleczaki” przygotowani przez Panią Barbarę Krasnoborską. Tradycyjne ludowe pieśni usłyszeliśmy m.in. w wykonaniu zespołu „Potęgowianki”, a najpopularniejsze utwory muzyki pop zaśpiewała Nikola Kędra. Wszyscy artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W tym dniu przygotowano moc dodatkowych atrakcji, były to m.in.: kiermasze,  stoiska promocyjne gmin, twórców ludowych, instytucji i sprzedawców, kącik zabaw dla dzieci. GOK w Potęgowie przygotował promocyjne stoisko Gminy Potęgowo oraz świetlic wiejskich, Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie, wspólnie z Biblioteką Miejską w Słupsku zapraszały dorosłych i dzieci do swojego stoiska, a uczestniczki projektu Mój Wybór- aktywność prezentowały wykonane w trakcie projektu prace. Najmłodszych zabawiała powiatowa SOWA i Fundacja Indygo, a Słupskie Bractwo Rycerskie im. Księcia Bogusława V ze Słupska zaprosiło do historycznego obozowiska z namiotami. Na zakończenie, zaraz po występie kabaretu Bractwo zaprezentowało taniec ognia  w pokazie fireshow.

Wiele gmin na stoisku promowało swój region, a na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich nie można było oprzeć się pokusie skosztowania regionalnych przysmaków, takich jak: pierogi, przeróżne ciasta, czy chleb ze smalcem. Organizatorzy, Powiat Słupski i Gmina Potęgowo  zadbali również o poczęstunek dla wszystkich przybyłych zapraszając na darmową grochówkę.

Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów zgromadziło w Potęgowie wielu mieszkańców wsi, przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem oraz mieszańców Ziemi Słupskiej, a piękna słoneczna pogoda sprzyjała miłej zabawie i biesiadowaniu w plenerze.

SPONSORZY : Sponsorem głównym powiatowych dożynek był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który w ramach swej działalności aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z kultury i sztuki. Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region odnosił korzyści z wdrażanych projektów.

Finansowego wsparcia na dożynki powiatowe udzielili także: Karolina Gołębiowska i Kazimierz Stępniak z Pałacu w Grąbkowie,  Tomasz Różański oraz sponsorzy tegorocznego konkursu Super Sołectwo 2016, który odbył się w Gminie Potęgowo: Sylwia i Mirosław Ulenberg, Jerzy Olszewski,  Mieczysław Szulga i Jarosław Celban – firma Agrochembud, Mirosław Bach Zakład Torfowy Yucca, Ryszard Mikołajczyk, Zenon Mikołajczyk i synowie, Gospodarstwo Rolne Michał Mikołajczyk, Mikołajczyk & Wielgus Transport Spedycja Sp.j., Łukasz Mikołajczyk i Michał Wielgus, Pomorska Agencja Imprez Artystycznych PAJA w Potęgowie Janina i  Piotr Janusiewicz, Bracia Różańscy.

 PODZIĘKOWANIA

  • Starostom dożynek Państwu Janinie i Jerzemu Boyke,
  • występującym zespołom i solistom,
  • za swojski chleb ze smalcem Państwu Gabrieli i Edmundowi Witt,
  • za pomoc i życzliwość: Państwu Marioli i Norbertowi Pogońskim, Panu Edwardowi Paduch, Panu Grzegorzowi Metryckiemu, Państwu Dominice i Marcinowi Drużba, Panu Tomaszowi Różańskiemu, Państwu Bożenie i Andrzejowi Klassa, Strażakom z OSP w Potęgowie, ŚDS w Potęgowie, pani Beacie Mikulskiej, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie, pracownikom CIS w Potęgowie, Pani Elżbiecie Kędra, Pani Anetcie Słomińskiej, Państwu Bożenie i Adamowi Pytlas, Panu Zenonowi Mikołajczykowi, Panu Konradowi Czerwińskiemu, Panu Robertowi Szczepańskiemu, Panu Zbigniewowi Mazurkowi, Panu Marcinowi Saganowskiemu,
  • za ufundowanie dożynkowych chlebów Panu Rafałowi Nowickiemu – Piekarni Cukierni Nowicki w Godętowie
  • firmie Claas z siedzibą w Nowej Dąbrowie oraz firmie John Deere z siedzibą w Nowej Dąbrowie za udostępnieni sprzętu,

Prowadzona była zbiórka

Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA” w Słupsku, prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 25 lata. Fundacja jest  organizacją pożytku publicznego. Jej statutowym celem jest niesienie bezpłatnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności dotkniętym Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Zespołem Downa, Autyzmem, ADHD oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie ich rehabilitacji.  Rocznie z bezpłatnej rehabilitacji korzysta około 200 niepełnosprawnych dzieci – każde z nich bierze udział w ciągi roku w  4 dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych. Z dniem 1 stycznia 2016r. Fundacja  poszerzyła zakres swojej działalności i utworzyła dla dzieci niepełnosprawnych bezpłatny Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny. Środki uzyskane ze zbiórki w całości przeznaczone będą na dalsze prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz przygotowanie drugiego oddziału przedszkolnego – zebrane 2 tys.zł.

Blok artystyczny

Emilia Jastrząbek – Zimnicka-  emerytowana nauczycielka z Izbicy, pisze wiersze opiewające piękno ziemi kaszubskiej, przyrody i okolic. Jej poezja jest miejscami wizyjna, pełna wiary,  i miłości do wszelkiego stworzenia. Prezentowała wiersze z tomiku Wędrówka lat, m.in. „Żniwne podziękowanie”.

Zespół  „Mleczaki”   to wspaniałe przebojowe dzieci, które od 4 lat dzięki instruktorce Pani Barbarze Krasnoborskiej, bawią publiczność. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. Laureaci wielu festiwali i konkursów,  zdobywcy miedzy innymi: I miejsca w międzynarodowym Festiwalu Faworyci Lata 2015, zdobywcy Grand Prix Festiwalu Piosenki dla Najmłodszych w 2016r, czy I miejsca w Powiatowym Konkursie  Kolęd 2016 oraz  laureaci wielu uśmiechów….. zapraszamy

Zespół  „Wiśta Wio” (4 utwory).  Panie z zespołu od 15 lat  godzą obowiązki domowe i zawodowe z wyjazdami zespołowymi. Swoją aktywnością  pobudzają  ginące tradycje wsi, przekazują ideę przyjaźni i współpracy. Pod kierunkiem Pani Izabeli Zielińskiej reprezentują Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie.

Zespół „Potęgowianki” (3 utwory),  powstał w 1987 r. Od blisko 30 lat panie ochoczo znoszą „męki” zadawane przez wymagającego szefa zespołu i akompaniatora, Pana Zbigniewa Ulaszka. Przez lata istnienia, zespół wielokrotnie występował na wielu estradach województwa słupskiego i nie tylko, m.in. w Jarosławcu, Sławnie, Bytowie, Strzelinie, Redkowicach w Międzyzdrojach dziś wystąpi dla Państwa….

Zespół „ AleBabki” z Kępic (4 utwory).  Zespół wokalny AleBabki istnieje od 2008r. W obecnym składzie zespół liczy 12 pań. Instruktorem jest Pani Elzbieta Stec. AleBabki promują Gminę Kobylnica występując na różnych przeglądach, festynach, koncertach okolicznościowych, balach Seniora, a takze podczas obchodów święta Plonów. Zespół AleBabki proponuje występ o tematyce ludowo- rozrywkowej.

Zespół „Pietruchy” z Biesowic (4 utwory),Od początku prowadzony przez Panią Marię Ławrenowicz, która jest multiinstrumentalistką – gra m.in.  na skrzypcach, pianinie, akordeonie. Jest też autorką wielu piosenek wykonywanych przez Pietruchy. Jak sami mówią, spotykają się po to, by wspólnie śpiewać, rozmawiać, pożartować. Są jak rodzina, którą łączy przyjaźń i muzyka. Zespół występuje na wszystkich możliwych uroczystościach wiejskich, gminnych i powiatowych. Jest znany lokalnej publiczności i bardzo lubiany.

Daniel Dębicki z Kępic (2 utwory). Daniel to 17 latek, który stosunkowo niedawno postanowił rozwijać swoją pasję, jaką od dawna jest muzyka. Rok temu przyłączył się do zespołu Sikorki Juniorki i trenuje swoje wokalne umiejętności pod okiem instruktora wokalnego. Występował już na wielu przeglądach, festiwalach i uroczystościach gminnych. Jest zapalonym harcerzem, skromnym i lubianym w towarzystwie rówieśników.

Marta Sikora z Kępic (2 utwory). Wokalistka, instruktorka, artystka z Kępic, która dwukrotnie odebrała nagrodę kulturalną od Starosty. Absolwentka Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu, gdzie szkoliła się pod okiem Mieczysława Szcześniaka. Śpiewa od 6 roku życia, trzykrotnie brała udział w castingach do programów talent show, gdzie dochodziła do dalekich etapów. Obecnie skupiła się na muzyce w kwestii pedagogicznej. Prowadzi 3 zespoły artystyczne, drużynę harcerską, pracuje w Bibliotece Publicznej.

Nikola Kędra jest wielokrotną laureatka konkursów gminnych, powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych. Wystąpiła podczas koncertu z cyklu „Niećpa” w Gdyni, otrzymała wyróżnienie w V Wojewódzkim Konkursie Piosenki, wyróżnienie w I Festiwalu Piosenki Swego nie znacie, II miejsce w XV Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek, zdobywczyni II miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Faworyci Lata” 2015, zdobywczyni  I miejsca w XXIV Powiatowych Prezentacjach Artystycznych Łupawa 2016.

Mieczysław Krymski – zaprezentował wystawę starego sprzętu domowego i gospodarczego. Stoisko przyciągało wielu zainteresowanych historią i nietypowymi sprzętami.

Kabaret W kilku słowach tak o sobie piszą: „W czasach starożytnych, gdy na świecie prawdopodobnie były smoki, nikt o nas nie słyszał. Raptem paru proroków, ale ich nie liczymy. Dopiero w 2002 roku pojawiły się pierwsze, nieśmiałe wzmianki o Łowcach. B, kiedy to anonimowy kronikarz miał napisać: „(…) pełni skruchy i władzy przyszli Łowcy.B …i poszli.” Wtedy też przepowiednia się ziściła i mity poszły w tan z realnością. Od tamtej pory zaczyna się prawdziwa historia kabaretu i tworzona jest do dzisiaj, jutra, pojutrza, i tak dalej też. Z upodobaniem taplamy się w absurdzie i grotesce, bo tak nam sumienie podpowiada. Muzykę lubimy i umiemy, więc się nie szczypiemy i podczas spektaklu autorskiego gramy ją prawdziwie.”Na początku 2015r. skład kabaretu został uszczuplony przez odejście Pawła i Mariusza. Obecnie czynni Łowcy.B to Bartosz Góra, Bartosz Gajda, Sławek Szczęch i Maciek Szczęch.

Stoiska  promocyjne:

Starostwa Powiatowego w Słupsku, Gminy Słupsk, Gminy Kobylnica, Gminy Potęgowo, Biblioteki Miejskiej w Słupsku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Pomorskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Słupsku, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupsku, Banku BGŻBNP Paribas S.A., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku. ZUS zaprasza po informacje dotyczące  świadczeń emerytalno-rentowych tj. emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje możliwość założenia  i zaufania profilu na Platformie Usług Elektronicznych, który umożliwia kontakt z ZUS poprzez Internet.

oraz stoiska:

Koło Gospodyń Miejskich „Kępiczanki”, Koło Gospodyń Wiejskich Jezierzyce, KGW Warblewo, KGW Runowo i Dąbrówno, KGW Dębnica Kaszubska, KGW w Stowięcinie, Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „Słowiniec”  w Smołdzinie, Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie, Gminny  Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, Sołectwo Mzdowo.

Zapraszano m.in. na ciasto, swojski chleb ze smalcem, zupę, sery kozie, jagnięcinę w sosie, wyroby piekarnicze i cukiernicze, kawę, herbatę, miód z pasieki w Reblinie, placki ziemniaczane, grillowane przysmaki, oraz wyroby rękodzielnicze:  z wikliny, bombki ręcznie malowane, kapelusze, odzież z haftami kaszubskimi, a także na watę, popcorn, hot-dogi, frytki,  balony, zabawki, biżuterię ekologiczną, wyroby z drewna, (tarcze, miecze, toporki), ze sznurka, poduszki, materiały rękodzielnicze, ozdoby z filcu, rzeźbione mydła, kawę, kawę mrożoną, smokis, czekoladę na ciepło, herbatę, lemoniadę, ule, budki lęgowe dla ptaków, drewniane ptaki

Kapela z gminy Damnica stworzona została przez ludzi związanych z naszym regionem: muzyk, ekonomista, leśnik, rencista, pracownicy domu kultury. Ideą Kapeli jest skupienie jak największej liczby osób, które chcą brać czynny udział w tworzeniu współczesnej kultury wsi. Spotykają się, śpiewają, muzykują oraz dobrze się bawią. Kapela powstała w 2014 r. – grają i śpiewają własne kompozycje. Po raz pierwszy mieli okazję zaprezentować się szerokiej publiczności występując jako suport przed koncertem Macieja Miecznikowskiego w 2014 r. Obecnie kapela występuje nie tylko na okolicznościowych imprezach gminnych ale również podczas uroczystości i imprez organizowanych w gminach ościennych oraz poza granicami naszego powiatu. W 2016 roku kapela wydała swoją pierwszą płytę zatytułowaną „Po drugiej stronie okna”.

Słupskie Bractwo Rycerskie im. Księcia Bogusława V ze Słupska istnieje od ponad 10 lat. W swoich szeregach skupiają około 30 osób w najróżniejszym przedziale wiekowym, oferując aż 4 sekcje: walczącą, łuczniczą, artyleryjską oraz taneczną. W planach Bractwa jest również sekcja rzemieślnicza. Drużyna stylizuje się na wiek XIV, nawiązując do tradycji jak i strojów z tego okresu. Dzisiaj zapraszają do historycznego obozowiska z namiotami, w którym zaprezentują m.in. kuchnię średniowieczną od podstaw z wykorzystaniem sprzętu obozowego, przygotują podpłomyki oraz inne potrawy i zapraszają na degustację, zapraszają na pokaz broni czarnoprochowej, walkę zbrojnych, zabawy plebejskie dla dzieci i dorosłych, łucznictwo, przeciąganie liny, lepienie z gliny metodą wałeczkową, naukę tańca średniowiecznego, a na zakończenie zaprezentują taniec ognia  w pokazie fireshow.

Powiatowe Święto Plonów w Potęgowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
Skip to content